HU | RO
FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
CÉLJAINK
PUZZLE
TEVÉKENYSÉGEK
RÓLUNK ÍRTÁK
AZ AUTIZMUSRÓL
DIAGNOSZTIZÁLÁS
JOGOSULTSÁGOK
SZAKEMBEREK
MENTORSZÜLŐK
SZERVEZETEK
"ÉNKÖNYV"
HÍRES AUTISTÁK
TÁMOGATÁS
ELÉRHETŐSÉGEK
RENDEZVÉNYEK
HÍREK
 
 
 
 
Látogatók száma
ma: 152
összesen: 500787
JOGOSULTSÁGOK
Adómentesség - helyi adó
A fogyatékkal élő személyek helyi adókedvezményekben részesülhetnek.
Alapelvek
A fogyatékkal élő személyek védelme és jogaik érvényre juttatása bizonyos alapelveken nyugszik.
Betegszabadság beteg gyerek gondozására
Betegszabadságra jogosult a fogyatékos gyermek gondozója vagy szülei, amíg a gyermek betölti a 18 évet.
Családi elhelyezés-tartásdíj
A fogyatékkal élő gyermekek nevelőszülei vagy azok az intézmények, akik fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek elhelyezési tartásdíjra jogosultak. Törvényes keret: 448/2006-os törvény, 12-es cikkely (1)d.
Egészség és egészség-visszanyerés
A fogyatékkal élő személyek jogosultak ingyenes orvosi ellátásra, gyógyszerekre és orvosi segédeszközökre az érvényben lévő törvények szerint.
Élelmiszersegély
Élelmiszersegély: liszt, cukor
Fogyatékkal élő kiskorú gondozása
Az a személy akinek a gondozásában és eltartásában fogyatékkal élő kiskorú van a 448/2006 számú törvény értelmében különböző jogokkal rendelkezik.
Fogyatékosság megállapítása (besorolás)
A fogyatékkal élő személyeket a fogyatékosságuk besorolása alapján, illetik meg a különböző jogok. A fogyatékkal élő gyermek fogyatékosságának súlyossági és típus szerinti besorolását a megyei gyermekvédelmi bizottság végzi, a Gyermekvédelmi Igazgatóság keretében működő Komplex felmérő osztály javaslatainak alapján. A fogyatékkal élő felnőttek fogyatékosságának súlyossági és típus szerinti besorolását a fogyatékkal élő felnőtteket felmérő bizottság végzi.
Hatóságok, intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek
Hargita megyei hatóságok, intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek címei
Hivatásos személyi gondozó
A lakófelülettel nem rendelkező, jövedelemmel nem rendelkező vagy az átlagbérnél kisebb vagy egyenlő jövedelmű, súlyos vagy előrehaladott fogyatékkal élő személy, hivatásos személyi gondozó általi gondozásban és védelemben részesülhet.
Hozzáférhetőség
Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a fogyatékkal élők hozzáférését az épített, információs és kommunikációs környezethez, a közhatóságoknak sajátos intézkedéseket kell foganatosítaniuk.
Jogok
A fogyatékkal élő személyeket bizonyos, a 448/2006 számú törvény által szavatolt jogok illetik meg.
Jogsegédlet
Amennyiben a fogyatékkal élő személy számára – korától függetlenül – személyes javainak kezelése lehetetlenné válik, gondnokság vagy gyámság formáját öltő jogi oltalomban és jogsegédletben részesül.
Kedvezmények, hitelek
A fogyatékkal élő személyeknek a 448/2006 számú törvény bizonyos adókedvezményeket, kedvezményes hiteleket biztosít.
Kötelezettségek
A fogyatékkal élő személyeknek, a családnak vagy a törvényes képviselőknek a 448/2006 számú törvény meghatároz bizonyos kötelezettségeket.
Közlekedés, szállítás
A fogyatékkal élő személynek, gondozójának vagy kísérőjének joga van az ingyenes utazásra a 448/2006 számú törvény előírásai szerint.
Lakás
Az önkormányzatok kötelesek prioritásként kezelni a fogyatékkal élők lakáshoz való juttatását.
Munkaerő-foglalkoztatás és -elhelyezés
A fogyatékkal élő személyeknek a munkaügyi jogszabályok előírásai szerint és a 448/2006 számú törvény speciális rendelkezéseinek megfelelően, jogukban áll dolgozni, és jövedelmet megvalósítani.
Művelődés, sport, turizmus
Az illetékes közigazgatósági hatóságok kötelesek elősegíteni a fogyatékkal élő személyek hozzáférését a kulturális értékekhez, és vagyontárgyakhoz, a turisztikai látványokhoz, a sport- és szabadidős lehetőségekhez.
Oktatás
A fogyatékkal élő személynek joga van a tanuláshoz, szakképzéshez.
Otthonok (központok)
A fogyatékkal élő személy többféle – állami, önkormányzati vagy magán – napközi otthonokban, és lakóotthonokban nyújtott szociális szolgáltatásokban részesülhet.
Szakmai eligazítás, szakképzés
Szakmai eligazításban (orientációban) részesül a szakmai beilleszkedés érdekében a megfelelő kort elért, beiskolázott fogyatékkal élő személy, a munkahellyel nem rendelkező, a szaktapasztalatokat nélkülöző vagy, az esetnek megfelelően, a munkába besorolt, de szakmai átirányítást igénylő személy.
Személyi gondozó
A súlyos fogyatékkal élő személy a szocio-pszicho-medikális felmérés alapján személyi gondozóra jogosult.
Szociális juttatások
A fogyatékkal élő felnőtt a 448/2006 számú törvény értelmében bizonyos szociális juttatásokban részesül.
Támogatás fogyatékkal élők alkalmazására
Azok a munkaadók, akiknek a törvény értelmében az alkalmazottak számához viszonyítva nem kötelességük fogyatékkal élő személyeket alkalmazniuk támogatást igényelhetnek a munkanélküli segélyalapból a Munkaerőelhelyező Ügynökségen keresztül.
Támogatás frissen végzett fogyatékkal élők alkalmazására
A 76/2002 számú törvény előírásai értelmében a munkaadók támogatást ígényelhetnek a munaknélküli segélyalapból ha frissen végzett fogyatékos személyeket alkalmaznak.

Copyright © 2010 Asociatia AutHelp Miercurea Ciuc                   Webdesign: BTZ web - professional solutions