HU | RO
FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
CÉLJAINK
PUZZLE
TEVÉKENYSÉGEK
RÓLUNK ÍRTÁK
AZ AUTIZMUSRÓL
DIAGNOSZTIZÁLÁS
JOGOSULTSÁGOK
SZAKEMBEREK
MENTORSZÜLŐK
SZERVEZETEK
"ÉNKÖNYV"
HÍRES AUTISTÁK
TÁMOGATÁS
ELÉRHETŐSÉGEK
RENDEZVÉNYEK
HÍREK
 
 
 
 
Látogatók száma
ma: 119
összesen: 400467
JOGOSULTSÁGOK

Munkaerő-foglalkoztatás és -elhelyezés

A fogyatékkal élő személyeknek a munkaügyi jogszabályok előírásai szerint és a 448/2006 számú törvény speciális rendelkezéseinek megfelelően, jogukban áll dolgozni, és jövedelmet megvalósítani.

A legalább 50 alkalmazottal rendelkező közhatóságok, közintézmények, cégek kötelesek az alkalmazottak teljes létszámának legkevesebb 4%-át kitevő arányban fogyatékkal élő személyeket alkalmazni. Akik nem teljesítik az előbbi előírást, az alábbi kötelezettségek közül választhatnak:

 • havonta befizetnek az állami költségvetésbe egy összeget, melyet úgy számítanak ki, hogy az országos bruttó minimális alapbér 50%-át beszorozzák a fogyatékkal élő személyekkel be nem töltött munkahelyek számával
 • az előbbi számítás szerinti összeggel egyenértékben, a fogyatékkal élő személyek által előállított termékeket és szolgáltatásokat vesznek engedélyezett védett egységektől


A fogyatékkal élő személy munkába való alkalmazása az alábbi formákban történik:

 • a szabad munkaerőpiacon
 • a lakhelyen
 • védett formákban

A lakhelyen alkalmazott személynek a munkaadó biztosítja az alapanyagok és a munkavégzés során szükséges anyagok házhoz szállítását, valamint a késztermékek elszállítását.

A védett formákban való alkalmazás lehet:

 • védett munkahely
 • engedélyezett védett egység


Védett egység/műhely alatt értendő:

 • azon jogi személy, ahol az alkalmazottak min. 30%-a fogyatékkal élő
 • azon nem jogi személlyel rendelkező műhely vagy részleg, amelynek külön könyvelésük van és az alkalmazottak min. 30%-a fogyatékkal élő
 • azon családi vállalkozás, egyesület és alapítvány, amelyet legalább egy fogyatékkal élő személy alapított


Az engedélyezett védett egységeket a következő jogok illetik meg:

 • az alapítási engedélyezés és az engedélyezés felújítási illetékének kifizetése alóli mentesség
 • nyereségadó alóli mentesség, azzal a feltétellel, hogy a mentesítés révén megtakarított alap legalább 75%-át az adóügyi törvénykönyv előírásai szerint átszervezésre vagy technológiai felszerelések, munkagépek és berendezések beszerzésére és/vagy védett munkafelületek berendezésére újból beruházzák
 • a helyi közigazgatási egységek által nyújtott, saját alapokból finanszírozott egyéb jogok


A romániai engedélyezett védet egységek megtalálhatóak a következő weboldalon:
http://www.anph.ro/lista_institutii.php?m=informatii&id_up=

A munkahelyet kereső vagy munkába sorolt fogyatékkal élőket a következő jogok illetik meg:

 • szakképzési tanfolyamok
 • megfelelő munkahelyi alkalmazkodás
 • munkaközvetítésre szakosodott tanácsadó által nyújtott támogatás az alkalmazást megelőző időszakban, az alkalmazás során, valamint a próbaidőszakban
 • legalább 45 munkanapos, fizetett próbaidőszak
 • legalább 30 munkanapos, fizetett felmondási idő, amelyet az egyéni munkaszerződésnek a munkaadó kezdeményezésére, neki fel nem róható okokból bekövetkező felbontása esetén nyújtanak
 • napi 8 órás munkaprogram csökkentésének a lehetősége, a törvény feltételei között, amennyiben rendelkezik a felmérő bizottság ilyen irányú ajánlásával
 • béradó alóli mentesség


A fogyatékkal élő személyek munkaadóit az alábbi jogok illetik meg:

 • a védett munkahelyek adaptálásával és a termelési folyamatban a fogyatékkal élő személyek által használt munkagépek és felszerelések beszerzésével kapcsolatos összegek levonása a megadózandó nyereség kiszámításakor
 • a fogyatékkal élők lakhelyről munkahelyre történő szállításával, valamint, lakhelyi munkavégzésre alkalmazott fogyatékkal élő személy esetében, az alapanyagok lakhelyre való szállításával és a késztermékek elszállításával kapcsolatos költségek levonása a megadózandó nyereség kiszámításakor
 • a fogyatékkal élő személyek szakmai felkészítésével, szakképzésével, eligazításával és munkahelyi besorolásával járó sajátos költségek elszámolása a munkanélküli biztosítási költségvetésből
 • a munkanélküli biztosítási rendszerről és munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 76/2002. számú törvényben előírt feltételek között nyújtott állami támogatás


A 76/2002. számú törvényben előírt támogatásokat az alábbiakban ismertetjük.
Azok a munkaadók, akiknek a törvény értelmében az alkalmazottak számához viszonyítva nem kötelességük fogyatékkal élő személyeket alkalmazniuk, de ezt mégis megteszik, meghatározatlan időre alkalmazzák, valamint legkevesebb 2 évig fenntartják a munkaviszonyt, támogatásban részesülnek az állam részéről. Ebben az esetben ezeknek a munkahelyeknek a támogatása nem haladhatja meg a munkaadó fizetésekre szánt kiadásainak a 60%-át.
A folyósított támogatás értéke egyenlő az országos bruttó minimálbérrel minden alkalmazott fogyatékkal élő személy után. Ezt az összeget a pihenőszabadság idejére is folyósítják. Ha a munkaviszonyt felfüggesztik, arra az időszakra nem jár a támogatás. A támogatást levonják a munkaadó által a munkanélküli segélyalapba fizetendő összegből. Abban az esetben, ha ez az összeg nagyobb, mint a befizetendő járulék nagysága, akkor a különbséget egy benyújtott kérés alapján kifizetik.
Nem részesülhetnek a fent nevezett támogatásban azok a munkaadók, akik az elmúlt két évbe munkaviszonyban álltak az illető személlyel, illetve ha 2 év előtt felbontják a munkaszerződést. Utóbbi esetben nem kérhetnek hasonló jellegű támogatást két évig a szerződés felbontásától számítva.
Ha a szerződéses időszakban az alkalmazó kezdeményezésére szűnik meg a munkaviszony, akkor köteles visszafizetni az addig felvett összegeket, illetve az összegre számított kamatokat.
Kivételt képeznek azok az esetek, ha a szerződés felbontása az alkalmazott hibájából, vagy annak kezdeményezésre történik.
Azok a munkaadók, akik meghatározatlan időre olyan fogyatékkal élő személyeket alkalmaznak, akik oktatási intézmények (állami vagy akkreditált magánintézmény) friss végzősei, állami támogatásban részesülhetnek a munkanélküli segélyalapból, hasonlóan más végzősök alkalmazásával, annyi eltéréssel, hogy a számukra folyósított segély hosszabb ideig (18 hónap) jár.Vissza


Copyright © 2010 Asociatia AutHelp Miercurea Ciuc                   Webdesign: BTZ web - professional solutions